­

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. VOICE vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten in een goede sociale omgeving. Daarvoor zijn door de vereniging gedragsregels opgesteld. In aanvulling daarop zijn een aantal aanvullende gedragsregels opgesteld voor begeleiders, zoals een coach, een trainer en bijvoorbeeld meereizende ouder(s) richting spelers/sporters.

Gedragsregels leden

 • Ik accepteer en respecteer een ander zoals hij of zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 • Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft.
 • Ik val een ander niet lastig.
 • Ik berokken een ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer een ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak een ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef een ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

Aanvullende gedragsregels begeleiders HV Voice

 • Begeleiders zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de leden van onze vereniging zich prettig en veilig voelen.
 • Begeleiders benaderen de leden op een manier die op geen enkele wijze leden in hun waardigheid zou kunnen aantasten.
 • Begeleiders onthouden zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de leden; hieronder worden ook verstaan aanrakingen en opmerkingen die als seksueel getint ervaren zouden kunnen worden.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen begeleider en jeugdige sporters tot zestien jaar zijn onder geen enkel beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • Begeleiders gaan tijdens trainingen, wedstrijden en reizen respectvol om met de leden en met de ruimtes waarin sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, doucheruimtes, etc.
 • Begeleiders hebben de plicht de leden te beschermen tegen schade en (machts)misbruik  en zullen er actief op toezien dat de gedragsregels worden nageleefd door iedereen binnen onze vereniging. Indien een begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met onze regels zal zij/hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen  de verantwoordelijkheid van de begeleiders in de geest hiervan te handelen.
Lid / sponsor worden of meer informatie?
Gebruik ons contactformulier.

 

­