­

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op basis van een voorstel van de penningmeester. Voor 2021 gelden de volgende tarieven:

Contributie Per kwartaal Per jaar
Senioren* € 68,85 € 275,40
A-jeugd € 56,90 € 227,60
B-jeugd € 52,80 € 211,20
C-jeugd € 49,15 € 196,60
D-jeugd € 41,90 € 167,60
E-jeugd € 38,30 € 153,20
F-jeugd** € 35,15 € 140,60
H-jeugd** € 31,55 € 126,20
Niet spelende leden € 19,20 € 76,80
Ouder leden € 12,95 € 51,80

* Voor seniorenleden die geen buitencompetitie spelen bedraagt de kwartaalcontributie in het 2e en 3e kwartaal € 51,-.

** Jeugdleden die niet (regelmatig) in competitie- of toernooiverband spelen, betalen per kwartaal € 25,50.

Incasso

De contributie wordt per kwartaal via automatische incasso geïnd. De contributie wordt in die gevallen aan het einde van de eerste maand van het betreffende kwartaal geïncasseerd (januari, april, juli en oktober). Indien incasso niet automatisch plaatsvindt dient de contributie per half jaar te worden betaald en wordt per nota € 0,50 notakosten berekend.

Voor nieuwe leden wordt de eerste incasso automatisch verhoogd met € 25,-. Dit betreft de borg voor de ter beschikking gestelde of te stellen wedstrijdkleding. Dit wordt bij beëindiging van het lidmaatschap, voldoening van alle financiële verplichtingen en inlevering van de wedstrijdkleding teruggestort.

In geval het lidmaatschap wordt aangegaan gedurende het seizoen, wordt de contributie in rekening gebracht vanaf de eerste hele maand. De peildatum is het moment van inschrijving in de ledenadministratie. In het geval dit niet gelijk valt met een kwartaal dan wordt het kwartaalbedrag naar rato berekend.

Lid / sponsor worden of meer informatie?
Gebruik ons contactformulier.

 

­