­

De vereniging wil voor haar leden een veilige plek zijn. Een plek waar iedereen met plezier bezig kan zijn met zijn of haar sport: handbal. We doen er alles aan om juist zaken als pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en (seksuele) intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. Hiervoor zijn gedragsregels vastgesteld. We proberen ongewenst gedrag voor te zijn, snel te signaleren en daarna snel te handelen. Daarvoor heeft de vereniging twee vertrouwenspersonen.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?

In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier omheen, die tussen verengingsleden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen handbal en de betrokkene(n). De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen de vereniging.

De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij geldt: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie. Dit maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

De vertrouwenspersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten VOICE.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren. De gesprekken die tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven en van op de hoogte bent. De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het verenigingsbestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. Daarbij worden geen namen genoemd.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Margriet Bakker en Eva van der Helm zijn de vertrouwenspersonen van VOICE.
Je kunt hen direct aanspreken of contact opnemen via 06-51829998 (Margriet) of 06-14240953 (Eva).

Lid / sponsor worden of meer informatie?
Gebruik ons contactformulier.

 

­